Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xe yamaha
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương), tính đến ngày 15/11 mới có 58.196 xe Nozza của Yamaha được kiểm tra, khắc phục lỗi giá đỡ ống xăng. Còn 24.804 xe chưa được kiểm tra, sửa chữa.