Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xét hồ sơ
nhập tịch
(TBTCO) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đề xuất tăng 83% lệ phí nhập tịch Mỹ với lý do mức phí hiện nay không đủ để trang trải toàn bộ chi phí xét hồ sơ và các phí dịch vụ nhập tịch.
ong vu bang
(TBTCO) - Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho biết, Bộ Tài chính, UBCKNN đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giảm thiểu các thủ tục hành chính trong việc xem xét các thủ tục, hồ sơ về thoái vốn và cổ phần hóa…