Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xì hơi
Nhà giàu Trung Quốc mất 100 tỷ USD trong vòng 1 tháng
(TBTCO) - Giới nhà giàu Trung Quốc đã trải qua một tháng đầy đen tối khi bong bóng thị trường chứng khoán xì hơi.