Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xi măng 15 ngày đầu tháng 5
(TBTCVN) - 15 ngày đầu tháng 5 giá bán xi măng tại các Công ty sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam ổn định so với tháng 4/2013. Dự báo 15 ngày cuối tháng 5/2013, giá bán xi măng tại các Công ty sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam ổn định.
(TBTCVNO) - Dự báo thị trường xi măng 15 ngày cuối tháng 4/2013, giá bán xi măng tại các Công ty sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam sẽ ổn định.