Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh
Lien Ninh
(TBTCO) - Ngày 12/2, hơn 1,9 triệu cổ phần của Xí nghiệp Xe buýt Liên Ninh thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã được chào bán lần đầu ra công chúng, chiếm 39,8% số cổ phần của công ty sau khi cổ phần hóa, với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần tại Sở GDCK Hà Nội (HNX).
Lien Ninh
(TBTCO) - Ngày 12/2, hơn 1,9 triệu cổ phần của Xí nghiệp Xe buýt Liên Ninh thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã được chào bán lần đầu ra công chúng, chiếm 39,8% số cổ phần của công ty sau khi cổ phần hóa, với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần tại Sở GDCK Hà Nội (HNX).