Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xoá nợ thuế
cục thuế hà nam
(TBTCO) - Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế, năm 2019, Cục Thuế Hà Nam đã thu được hơn 89 tỷ đồng tiền thuế nợ. Trong đó, thu nợ tồn đọng của năm 2018 chuyển sang là 62,9 tỷ đồng, chiếm 43% tổng nợ.
Thuế Hà Tĩnh
(TBTCO) - Với các biện pháp quản lý thu nợ và giảm thiểu nợ đọng thuế, năm 2019 Cục Thuế Hà Tĩnh hạn chế thấp nhất nợ thuế mới phát sinh, đồng thời thu được 1.670 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 3% so với cùng kỳ, làm giảm số tiền nợ thuế đến thời điểm 31/12/2019 còn 338 tỷ đồng.
Xóa nợ thuế: Chỉ xóa nợ tiền phạt và tiền chậm nộp, không xóa nợ gốc
(TBTCO) - Cũng trong chiều ngày 26/11, với 91,30% đại biểu đồng ý, Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách.
Bộ phận “một cửa” Cục Thuế Điện Biên. Ảnh: NM
(TBTCVN) - Nghị quyết khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp (xử lý nợ thuế) đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách vừa được Quốc hội thông qua.
thông qua nghị quyết nợ thuế
(TBTCO)- Chiều 26/11, với 91,30% đại biểu đồng ý, Quốc hội (QH) đã nhất trí thông qua Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách. Theo đó, điều kiện tiên quyết là người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách.
Thuế HP
(TBTCO) - Hải Phòng là một trong những địa phương có số nợ thuế thuộc top đầu cả nước. Để giải quyết nợ thuế, nhất là nợ khó thu, Cục Thuế Hải Phòng đã có nhiều kiến nghị, nhất là đối với nhóm kinh tế đặc thù.
nợ thuế
(TBTCO) - Tại phiên thảo luận chiều 1/11 của Quốc hội, đại biểu Phan Văn Tường (Thái Nguyên) đề nghị mở rộng đối tượng nợ thuế, xóa nợ thuế thay vì khoanh nợ (hiện nay đang khoanh nợ gốc), để các cơ quan nhà nước giảm nhân lực quản lý, góp phần tạo điều kiện doanh nghiệp giải thể đúng luật định.
thái trường giang
(TBTCO) - Chiều 1/11, tại Quốc hội (QH), cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế (NNT) không còn khả năng nộp NSNN, có ĐB cho rằng, nghị quyết có ý nghĩa quan trọng giải quyết những tồn đọng để luật mới triển khai thông suốt.
bộ trưởng Đinh Tiến Dũng
(TBTCO) - Thẩm tra dự thảo nghị quyết về khoanh nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN), Ủy ban Tài chính – Ngân sách (TCNS) của Quốc hội đồng tình với đề xuất của Chính phủ.