Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xóa nợ thuế
Tiếp tục rà soát chặt chẽ, thận trọng để xoá nợ thuế không có khả năng thu
(TBTCO) - Chiều 13/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.
Nợ thuế
(TBTCO) - Chiều 13/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN).
TV
(TBTCO) - Phiên họp thứ 32 của UBTVQH dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13/3/2019 tại Nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về quy định chức vụ có bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng và một số vấn đề quan trọng khác.
Sẽ kiểm tra, giám sát chặt các trường hợp xóa nợ thuế
(TBTCO) - Theo dự thảo Nghị quyết xử lý nợ thuế, dự kiến sẽ xóa hơn 27.700 tỷ đồng tiền nợ thuế, trong đó, công tác kiểm tra, giám sát các trường hợp xóa nợ sẽ được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo công bằng, minh bạch.
hội thảo
(TBTCO) - Theo dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách, dự kiến xóa hơn 27.700 tỷ đồng nợ thuế. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát các trường hợp xóa nợ sẽ được kiểm soát chặt để đảm bảo công bằng, minh bạch.
Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quản lý thuế
(TBTCO) - Ngày 20/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi.
BT
(TBTCO) - Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác quản lý thuế và phân cấp thẩm quyền khoanh nợ, xoá nợ thuế là hai nội dung mới được quan tâm tại dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).
Cán bộ, công chức thuế Cục Thuế Khánh Hòa
(TBTCVN) - “Quy định về xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không có khả năng thu hồi nếu được Quốc hội thông qua sẽ là một bước ngoặt lớn, giúp giảm nợ ảo cho ngân sách, giảm áp lực quản lý cho cơ quan thuế.
ls
(TBTCO) - Tổng số nợ thuế của các doanh nghiệp do Cục Hải quan Lạng Sơn quản lý tính đến 31/5/2018 là 185,1 tỷ đồng, trong đó có 167,1 tỷ đồng thuộc diện nợ khó có khả năng thu hồi, 7,8 tỷ đồng thuộc diện chờ xóa, miễm giảm và 10,1 tỷ đồng có khả năng thu.