Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xóa nợ thuế
bộ-phận-một-cửa-cục-thuế-bắc-ninh 65
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, thực hiện việc khoanh nợ, xóa nợ cho người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, trong năm 2020, đơn vị đã ban hành quyết định khoanh nợ cho 4.490 người nộp thuế, tương ứng số tiền thuế nợ đã khoanh là 129,3 tỷ đồng.
bộ-phận-một-cửa-cục-thuế-khánh-hòa.jpg
(TBTCO) - Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gặp khá nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp cạn kiệt tài chính dẫn đến nợ thuế. Năm 2021, Cục Thuế Khánh Hòa quyết tâm không để nợ thuế vượt quá 5% so với tổng thu ngân sách.
địa-ốc-hoàng-quân-mê-kông-vĩnh-long-nợ-thuế.jpg
(TBTCO) - Cục Thuế Vĩnh Long vừa thực hiện công khai thông tin 151 doanh nghiệp nợ đọng hơn 222,4 tỷ đồng tiền thuế trên cổng thông tin điện tử cục thuế. Số doanh nghiệp nợ đọng thuế nêu trên được tính đến ngày 31/12/2020.
chi-cục-thuế-khu-vực-sông-công-đại-từ.jpg
(TBTCO) - Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, làm giảm các nguồn thu ngân sách. Năm 2021, ngoài việc thu kịp thời các khoản thuế phát sinh, Cục Thuế Thái Nguyên còn chủ động hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, giữ ổn định nguồn thu cho ngân sách.
congchucthue03095991.jpg
(TBTCO) - Ngoài việc chủ động thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh, Cục Thuế Hưng Yên còn thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế ngay từ ngày đầu ra quân nhằm hạn chế tối đa nợ mới phát sinh; duy trì tỷ lệ nợ ở mức dưới 5% so với tổng thu ngân sách.
cục-thuế-ninh-bình-ok2.jpg
(TBTCO) - Năm 2020, Cục Thuế Ninh Bình thu ngân sách được 18.300 tỷ đồng, bằng 202% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng trưởng 46% so với năm 2019 thực hiện. Đại diện Cục Thuế Ninh Bình cho rằng, kết quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế và thu hồi nợ đọng thuế đã đóng góp tích cực vào số thu nêu trên.
cục-thuế-phú-yên-thu-nợ-thuế.jpg
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Phú Yên cho biết, thực hiện Nghị quyết 94 của Quốc hội về khoanh nợ, xóa nợ thuế cho đối tượng không còn khả năng thực hiện trả các khoản nợ thuế với ngân sách nhà nước, đến nay, Cục Thuế Phú Yên đã đề nghị khoanh nợ, xóa nợ được hơn 118 tỷ đồng.
cục-thuế-yên-bái.jpg
(TBTCO) - Năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 3.615 tỷ đồng. Năm 2021, tỉnh này đặt mục tiêu thu đạt 4.000 tỷ đồng. Cục Thuế Yên Bái đang đồng loạt ra quân, thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
cục-thuế-hưng-yên-ok.jpg
(TBTCO) - Cục Thuế Hưng Yên đã thực hiện thanh tra, kiểm tra được 625 cuộc, qua thanh tra, kiểm tra cục thuế đã truy thu được hơn 55 tỷ đồng. Đại diện Cục Thuế Hưng Yên cho rằng, kết quả thanh kiểm tra thuế đã góp phần làm tăng thu ngân sách trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nộp ngân sách sụt giảm.