Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xoài cát Hòa Lộc
xoai
(TBTCO) - 8 tấn xoài đầu tiên xuất sang thị trường Mỹ là xoài cát Hòa Lộc, cát chu, tượng da xanh. Toàn bộ số xoài này đều đạt tiêu chuẩn VietGAP, được chiếu xạ, kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.
o vui
(TBTCO) - Sáng 1/6, Lễ hội Trái cây Nam bộ 2017 đã khai mạc tại Khu du lịch văn hoá Suối Tiên, quận 9, TP. Hồ Chí Minh.