Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xu hướng giá xăng dầu
giá xăng dầu
(TBTCO) - Trên cơ sở phân tích tình hình kinh tế, xã hội và nguồn cung dầu mỏ trên thế giới, trong tháng 9/2014 dự báo giá xăng, dầu thành phẩm thế giới ổn định so với tháng 8/2014.