Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xử lý nợ đọng thuế
bộ trưởng đinh tiến dũng
(TBTCO) - Chiều 15/11, sau khi Quốc hội thảo luận về Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giải trình làm rõ thêm ý kiến các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Theo Bộ trưởng, luật cần phải xử lý được nợ đọng, nợ không có khả năng thu hồi.