Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xử lý sai lầm chuyển trả trong thanh toán vốn ngân sách
Thống nhất đầu mối KSC
(TBTCO) - Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN là một bước tiến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN). Để tiếp tục hoàn thiện quy trình này, các đơn vị KBNN địa phương đang đề xuất các giải pháp.