Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xử lý tồn đọng hàng hóa cửa khẩu
tập huấn
(TBTCO) - Tại Hải Phòng, Tổng cục Hải quan vừa tổ chức tập huấn Thông tư số 203/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hải quan cho đội ngũ công chức đến từ 14 cục hải quan tỉnh, thành phố có hoạt động xuất nhập khẩu lớn...