Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xử phạt trên TTCK
vi phạm trên TTCK
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, công tác quản lý, giám sát trên TTCK trong năm 2016 được đẩy mạnh. Theo đó, UBCKNN đã ban hành 121 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 70 tổ chức và 51 cá nhân vi phạm, với tổng số tiền xử phạt 11,4 tỷ đồng.