Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xu thế của thị trường chứng khoán năm 2015
ttck
(TBTCO) - “Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong năm 2015 sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng tốt, tuy nhiên các yếu tố hỗ trợ không còn mạnh như năm 2014. VN-Index năm 2015 có khả năng tăng trở lại mức cao nhất đạt được trong năm 2014 ở ngưỡng trên dưới 650 điểm”.