Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất cấp
mưa bão
(TBTCO) - Thực hiện Quyết định 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã liên tiếp có công văn gửi UBND 4 tỉnh miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam) sớm có kế hoạch phân bổ 6.500 tấn gạo dự trữ quốc gia cứu đói cho nhân dân vùng mưa lũ.
Kịp thời xuất cấp gạo dự trữ cho các tỉnh vùng lũ miền Trung
(TBTCO) - Thực hiện các quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và quyết định phân bổ gạo của UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
(TBTCO) - Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên và Nghệ Tĩnh đã và đang khẩn trương xuất cấp gạo, vật tư cứu hộ cho các địa phương để khắc phục hậu quả do các cơn bão 5,6,7 gây ra; chuẩn bị các phương án bảo đảm an toàn kho tàng, hàng hóa dự trữ quốc gia trước cơn báo số 8,9 sắp đổ bộ.
khử khuẩn
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1650/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Bộ Y tế.
bão số 8
(TBTCO) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa có Công điện khẩn số 11/CĐ-TCDT yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trở ra phía Bắc triển khai các công việc ứng phó với bão số 8.
dữ trữ nhà nước
(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng 3.000 tấn gạo dự trữ quốc gia, kịp thời xây dựng kế hoạch xuất kho, bốc xếp, vận chuyển để bảo đảm giao gạo kịp thời theo đúng kế hoạch tiếp nhận của tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.
dữ trữ nhà nước
(TBTCO) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch xuất khẩn cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị bị ảnh hưởng mưa lũ.
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1629/QĐ-TTg chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.
ngập lut
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.