Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất cấp gạo
gạo dự trữ
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.030,41 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho 2 tỉnh Đắk Lắk, Thanh Hóa để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019.
xuất cấp gạo dự trữ
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 510/QĐ-TTg về việc xuất gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình trong thời gian giáp hạt năm 2019.
hỗ trợ gạo
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 2.537,01 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 5 địa phương để hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt năm 2019.
Hỗ trợ gạo
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ cho 14 địa phương dịp Tết Nguyên đán, theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
hỗ trợ gạo
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân 3 tỉnh Thanh Hóa, Gia Lai và Bình Định.
hỗ trợ gạo
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký 2 Quyết định số 102/QĐ-TTg và 106/QĐ-TTg xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
xuất cấp gạo
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 2.399,205 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do mưa, lũ gây ra năm 2018.
Lạng Sơn nhận gạo hỗ trợ
(TBTCO) - Đến thời điểm này, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã hoàn thành xong việc xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn để chuyển về cho các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Đình Lập, Lộc Bình, Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan và thành phố Lạng Sơn.
xuất cấp gạo
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Định.