Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất gạo cứu đói
cap gao cho ho ngheo
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp miễn phí 5.778 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 5 địa phương để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015.
(TBTCO) - Số lượng hàng dự trữ quốc gia hiện đã xuất cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và phân bổ đúng đối tượng; vận chuyển kịp thời đến các địa phương được cứu trợ.