Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất gạo dự trữ cho học sinh khó khăn đầu năm học mới
cục dự trữ nhà nước khu vưc Đà Nẵng
(TBTCO) - Ngay đầu tháng 9, Cục DTNNKV Đà Nẵng đã tích cực triển khai ngay việc xuất gạo tạm ứng hỗ trợ cho học sinh ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong 2 tháng học kỳ I năm học 2014 - 2015 của tỉnh Kon Tum, theo quyết định số 36 của Thủ tướng Chính phủ.