Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất hiện ấn tượng
dl
(TBTCO) - Đoạn phim 30 giây chọn lọc giới thiệu những sản phẩm du lịch và điểm đến hàng đầu của Việt Nam, kết thúc với lời mời “When you’re ready to travel again, why not Vietnam?” (Khi bạn sẵn sàng du lịch trở lại, tại sao không chọn Việt Nam?).