Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất khẩu cá cảnh
cá cảnh
(TBTCO) - Năm 2018, TP. Hồ Chí Minh có thể sản xuất 180 triệu con cá cảnh, xuất khẩu 20 - 21 triệu con, giá trị tương đương 22 - 23 triệu USD.
nghe ca canh
(TBTCO) - Với hơn 290 cơ sở và hộ nuôi cá cảnh, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xuất khẩu trong năm 2017 đạt 20 – 25 triệu USD. Kế hoạch đến năm 2020, sản lượng sản xuất là 150 – 180 triệu con, xuất khẩu 40 – 50 triệu con, kim ngạch dự kiến 40 – 50 triệu USD.