Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất khẩu đất hiếm
dat hiem
(TBTCO) - Theo số liệu của Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, trong tháng 5 và tháng 6, Triều Tiên đã xuất khẩu tổng cộng gần 63.000 kg đất hiếm sang Trung Quốc với tổng trị giá lần lượt là 550.000 USD và 1,32 triệu USD.