Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất khẩu dầu thô của Mỹ
Xuất khẩu dầu của Mỹ gần đạt mức kỷ lục năm 1957
(TBTCO) - Xuất khẩu dầu thô của Mỹ năm nay được dự báo sẽ vượt qua mức kỷ lục năm 1957 các do nhà sản xuất dầu tìm cách lách lệnh cấm kéo dài suốt 4 thập niên qua của chính quyền liên bang.