Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất khẩu dệt may sang EU
det may
(TBTCO) - Con số này đưa ra dựa trên nhiều yếu tố thuận lợi. Đó là, tại thị trường Hoa Kỳ và Nhật Bản, hàng dệt may Việt Nam đã có chỗ đứng trên thị trường. Trong khi tại EU, Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường do nhu cầu hàng dệt may tại thị trường này rất lớn.