Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất khẩu dịch vụ
van tai
(TBTCO) - Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc (Bộ Công thương) vừa khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu không giao dịch hoặc sử dụng dịch vụ vận tải giao nhận của Công ty Leader Shipping Morocco.
Lâm nghiệp
(TBTCO) - Năm 2018, giá trị xuất khẩu (XK) lâm sản đạt hơn 9,3 tỷ USD, tăng 15,9% so với năm 2017. Năm 2019, Bộ NN&PTNT xác định đây là một ngành kinh tế quan trọng và phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt từ 5,5 - 6%; giá trị XK đồ gỗ và lâm sản đạt trên 10,5 tỷ USD.
Ảnh minh họa
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.
Dịch vụ XNK
(TBTCO) - Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, cán cân thương mại hàng hóa tính chung cả năm 2017 xuất siêu 2,7 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 26,1 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 28,8 tỷ USD.
(TBTCO) - Xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam từ chỗ chỉ có ít ỏi hoạt động dịch vụ và do một số DNNN nắm giữ , nay đã có sự tham gia của nhiều thành phần hơn (DN tư nhân, DN FDI) khiến thị trường này trở nên sôi động hơn. Tuy nhiên, quy mô vẫn còn nhỏ và chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng.