Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Xuất khẩu điều năm 2014
xk dieu
(TBTCO) - Xuất khẩu điều dự báo đạt 180.000 tấn điều nhân các loại với kim ngạch xuất khẩu 1,8 tỷ USD, cộng thêm các mặt hàng dầu vỏ hạt điều và sản phẩm chế biến sâu thì giá trị đạt khoảng 2,2 tỷ USD.