Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất khẩu EU
xk
(TBTCO) - Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu diễn ra thuận lợi, doanh nghiệp nên sử dụng nền tảng TRACES cho các chứng thư về vệ sinh và kiểm dịch thực vật của động vật, thực vật đối với các sản phẩm được xuất khẩu vào thị trường EU.
det may
(TBTCO) - Mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Anh không cao nhưng phần lớn lượng hàng xuất khẩu đều là các mặt hàng chủ lực, trong đó có dệt may. Việc Anh rời EU sẽ có tác động nhất định tới các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu.
thủy sản
(TBTCO) - Ngày 13/5, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã nhận được chứng thư điện tử đầu tiên trên Hệ thống chuyên môn và kiểm soát thương mại (TRACES) do Cục này cấp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường Châu Âu (EU).
Gazprom
(TBTCO) - Gazprom, nhà xuất khẩu khí gas tự nhiên lớn nhất thế giới đang đối mặt với nguy cơ sụt giảm doanh thu lớn nhất trong vòng 5 năm qua do nhu cầu tại châu Âu giảm trong khi giá xuất khẩu ngày càng đi xuống.