Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất khẩu hàn quốc sang việt nam
viet han
(TBTCO) - Trong cả năm 2014, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam đứng ở mức 22,35 tỷ USD, thấp hơn mức 32,18 tỷ USD của xuất khẩu từ Hàn Quốc sang Nhật Bản. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam trong giai đoạn tháng 1-7/2015 đã đạt 16,35 tỷ USD...