Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất siêu
Tôm
(TBTCO) - Trong 8 tháng năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 46 tỷ USD. Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường đứng đầu trong xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam.
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 238,4 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 1,1%; nhập khẩu giảm 3%. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, cả nước vẫn xuất siêu ước đạt 4 tỷ USD.
Linh kiện
(TBTCO) -Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm ước đạt 196,84 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 99,36 tỷ USD, giảm 1,7%; nhập khẩu đạt đạt 97,48 tỷ USD, giảm 3,8%. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng xuất siêu 1,9 tỷ USD.
xk
(TBTCO) - Tiếp tục vượt lên những khó khăn và tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, trong nửa đầu tháng 3/2020, nước ta vẫn đạt con số xuất siêu gần 1 tỷ USD.
Cà phê
(TBTCO) - 2 tháng đầu năm, khá nhiều mặt hàng nông lâm thuỷ sản xuất khẩu giảm kim ngạch. Nguyên nhân chính là do tháng 1 là tháng tết; thêm vào đó Trung Quốc là thị trường chính nhập khẩu các mặt hàng này giảm nhập do dịch bệnh và giá xuất khẩu bình quân một số mặt hàng giảm so với năm ngoái.
xuất khẩu
(TBTCO) - Năm 2020, dự báo tình hình khu vực, thế giới tiếp tục có những biến động khó lường. Do đó, Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng tâm thế và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đạt được mục tiêu xuất khẩu năm 2020 phải chạm mốc 300 tỷ USD.
Xuất nhập khẩu Việt Nam vượt mức kỷ lục 500 tỷ USD
(TBTCO) - Tính đến chiều 30/12/2019, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt mức 514 tỷ USD, ghi nhận một kỷ lục mới của nền kinh tế. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 262,5 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 248,5 tỷ USD, xuất siêu lên tới gần 11 tỷ USD.
Linh kiện
(TBTCO) - 11 tháng năm 2019, kim ngạch XK hàng hóa của Việt Nam đạt 241,42 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch hàng hóa NK ước tính đạt 232,31 tỷ USD. Như vậy, ước tính chung 11 tháng năm 2019 xuất siêu 9,1 tỷ USD.
Dệt may
(TBTCO) - Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 10/2019 của Việt Nam ước tính nhập siêu 100 triệu USD. Tính chung 10 tháng năm 2019 ước tính xuất siêu 7 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 21,3 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 28,3 tỷ USD.