Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất siêu
Nông lâm sản
(TBTCO) - Theo Bộ NN&PTNT, lũy kế 4 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu (XK) nông lâm thủy sản (NLS) ước đạt 12,4 tỷ USD, chỉ tương đương so với cùng kỳ, tuy nhiên giá trị xuất siêu của nhóm mặt hàng này vẫn đạt khoảng 2,7 tỷ USD.
Giày dép
(TBTCO) - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa 4 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 156,8 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện ước tính thặng dư 711 triệu USD.
xuất khẩu
(TBTCO) - Theo số liệu Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện trong quý I/2019 tiếp tục thặng dư 536 triệu USD, song vẫn thấp hơn nhiều so với mức 2,7 tỷ USD của cùng kỳ năm 2018.
Rau quả
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 2 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu rau quả đạt 584 triệu USD, giá trị nhập khẩu đạt 275 triệu USD. Dự báo năm 2019 xuất khẩu trái cây sang Hoa Kỳ tiếp tục sẽ có tăng trưởng cao nhờ xuất khẩu thêm xoài.
gỗ
(TBTCO) - Trong tháng 2/2019, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ ước đạt 392 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu mặt hàng này 2 tháng đầu năm 2019 đạt 1,4 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018.
Nguyên liệu dệt may
(TBTCO) - Cán cân thương mại cả năm 2018 tiếp tục xuất siêu 7,2 tỷ USD; trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 25,6 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 32,8 tỷ USD.
Dệt may
(TBTCO) - Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, 11 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 223,63 tỷ USD, tăng 14,4% (so với cùng kỳ 2017); kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 216,82 tỷ USD, tăng 12,4%.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Theo số liệu được Tổng cục Hải quan công bố chiều 14/11, trong 10 tháng năm 2018, trị giá xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt 202,03 tỷ USD, nhập khẩu đạt 194,82 tỷ USD. Với kết quả này, thặng dư thương mại hàng hóa lên đến 7,2 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức thặng dư 2,11 tỷ USD của năm 2017.
Dầu thô
(TBTCO) - 10 tháng năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 200,2 tỷ USD, tăng 14,2% (so với cùng kỳ năm 2017). Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 193,8 tỷ USD, tăng 11,8%. Tính chung 10 tháng, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 6,4 tỷ USD.