Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất xứ Thái Lan
ô tô nhập khâu
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, trong tuần từ ngày 24/8 đến ngày 30/8, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu (NK) đạt 3.089 chiếc, tương ứng tổng trị giá đạt hơn 59 triệu USD.
ô tô nhập khẩu
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, trong tuần từ ngày 17/8 đến 23/8/2018, số lượng ô tô đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu (NK) đạt 1.116 chiếc, tương ứng tổng trị giá đạt 26,66 triệu USD. Như vậy, số lượng xe ô tô NK đã giảm mạnh, chưa bằng 1/3 so với tuần trước (3.723 chiếc).
ô tô
(TBTCO) - Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tuần này (từ ngày 3/8 đến ngày 9/8) số lượng ô tô các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đạt 1.287 chiếc, tổng trị giá đạt 31,3 triệu USD...
ô tô
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, trong tuần này, (từ ngày 27/7 đến ngày 2/8/2018) số lượng ô tô các loại đăng ký tờ khai hải quan tăng mạnh, khi có tới 1.935 chiếc nhập khẩu (NK) tương ứng tổng trị giá đạt 39,7 triệu USD.
ô tô thái lan
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, trong tuần từ 6 đến 12/7/2018, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu hơn 1.011 chiếc, tổng trị giá đạt 26,9 triệu USD. Trong đó, ô tô nhập khẩu từ Thái Lan chiếm tới 65%.
ô tô thái lan
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, trong tuần qua (từ 13 đến 19/4) có tới hơn 1.300 ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, với tổng trị giá 23,4 triệu USD. Đây là tuần có lượng nhập khẩu ô tô các loại cao nhất kể từ đầu năm 2018.
ô tô nhập khẩu
(TBTCO) - Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tuần (từ 23/3 đến 29/3) cả nước có 986 xe ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, với tổng trị giá hơn 21 triệu USD.