Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xúc tiến đầu tư nước ngoài
n
(TBTCO) - Mới đây tại Tokyo Nhật Bản, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo xúc tiến hợp tác đầu tư vào Trường Đại học Việt Nhật – ĐHQGHN (VNU-VJU).