Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
ảnh xăng dầu
(TBTCO) - Bộ Công thương phải tính toán thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu hợp lý, chia làm nhiều đợt, tránh điều chỉnh dồn vào một đợt hoặc điều chỉnh đồng thời với các mặt hàng khác để hạn chế tác động đến tâm lý người tiêu dùng.