Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ý kiến nhân dân
góp ý dự thảo
(TBTCO) - Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân từ ngày 20/10 đến ngày 10/11/2020.
HS
(TBTCO) - Chiều 15/7, Bộ Tư pháp đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
NSC
(TBTCO) - Chiều 23/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Trưng cầu ý dân (TCYD). Đây là lần đầu trong lịch sử lập pháp, Quốc hội có Luật về TCYD mặc dù điều này đã được quy định trong Hiến pháp năm 1946 cho đến Hiến pháp năm 2013.
Ksor
(TBTCO) - Có những vấn đề không thể đưa ra trưng cầu ý dân như vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, chia tách, chế độ chính trị… Đây là một trong các ý kiến được đưa ra trong buổi thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Trưng cầu dân ý chiều 12/5 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).