Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Yên Bái
nghi thuc
(TBTCO) - “Tuần lễ giới thiệu hàng nông, thuỷ sản tỉnh Yên Bái tại Hà Nội” đã chính thức khai mạc ngày 4/12/2020 và kéo dài liên tục đến hết ngày 7/12/2020 tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long (Hà Nội).
chi-cục-thuế-thành-phố-yên-bái.jpg
(TBTCO) - Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái cho biết, lũy kế đến hết tháng 10/2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.302,2 tỷ đồng, bằng 70% dự toán tỉnh giao, bằng 109% so với cùng kỳ thực hiện. Riêng trong tháng 10 toàn đơn vị thu được 331,6 tỷ đồng.
yên-bái-giải-ngân-vốn-vay-nước-ngoài.jpg
(TBTCO) - Tính đến giữa tháng 10/2020, tỉnh Yên Bái giải ngân được gần 532 tỷ đồng kế hoạch vốn vay nước ngoài, bằng 44,45% kế hoạch vốn. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2020 giải ngân được là gần 295 tỷ đồng; kế hoạch vốn kéo dài năm 2019 chuyển sang giải ngân được là trên 237 tỷ đồng.
Yên Bái
(TBTCO) - Thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, những năm gần đây, giá trị sản xuất, hiệu quả kinh tế từ các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh Yên Bái đã không ngừng được nâng lên. Đời sống bà con nông dân có sự phát triển vững chắc, bền vững.
Cục-thuế-yên-bái-okl.jpg
(TBTCO) - Cùng với việc nỗ lực hoàn thành dự toán thu ngân sách các cấp lãnh đạo giao, trong 3 tháng cuối năm, Cục Thuế Yên Bái cũng đặt mục tiêu phấn đấu thu đạt 1.514 tỷ đồng, riêng trong tháng 10 này phải thu đạt 365 tỷ đồng.
cục-thuế-yên-bái-thanh-tra-kiểm-tra.jpg
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Yên Bái cho biết, tính đến đầu tháng 10/2020, toàn đơn vị hoàn thành 34 cuộc thanh tra tại trụ sở người nộp thuế; hoàn thành 136 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; qua thanh tra, kiểm tra toàn đơn vị đã xử lý tăng thu ngân sách hơn 291 tỷ đồng tiền thuế.
doanh-nghiệp-sản-xuất-gỗ.jpg
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Yên Bái cho biết, tính đến tháng 9/2020, đơn vị thu ngân sách được 1.577 tỷ đồng, bằng 69% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 52% dự toán UBND tỉnh giao.
giải-ngân-vốn-đầu-tư-công.jpg
(TBTCO) - Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết, năm 2020, kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài tỉnh được giao là hơn 1.196 tỷ đồng. Đến hết tháng 8, tổng giá trị giải ngân vốn vay nước ngoài mới đạt hơn 365 tỷ đồng, bằng 30,5% kế hoạch vốn giao.
giải-ngân-vốn-đầu-tư-công.jpg
(TBTCO) - Tính đến đầu tháng 8, tỉnh Yên Bái đã giải ngân được 2.336 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 47,5% tổng kế hoạch vốn được giao. Với kết quả trên, tỉnh Yên Bái đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố và có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung cả nước.