Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa yên lòng người ra đi
NGHĨA TRANG LIỆT SỸ QUỐC GIA ĐƯỜNG 9
(TBTCVN) - Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính đã chung tay, góp sức nâng cấp xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị.