Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa you can 9
họp báo
(TBTCO) - Tiếp tục sứ mệnh tìm kiếm và phát triển những cá nhân đáp ứng tiêu chí của nguồn nhân lực thời đại mới, cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực - You Can 9, tạo cầu nối uy tín giữa sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. Hà Nội với các nhà tuyển dụng.