Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ZeroAccess
(TBTCO) - Mạng lưới botnet này đi vào hoạt động kể từ năm 2011 và đây là một trong những mạng botnet lớn nhất được phát hiện cho tới thời điểm hiện tại – với số lượng máy tính bị lây nhiễm lên tới 1,9 triệu máy, mang lại nguồn thu tới hàng chục triệu USD cho tội phạm mạng mỗi năm.