Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
Mạnh Việt
Những chiếc phong bì vô tội nhưng đã gây ra bao nhiêu tội lỗi cho đội ngũ những y bác sĩ hàng ngày chỉ chăm lo cho những chiếc phong bì ấy ngày càng dày hơn. Đúng như bài báo nhận định, không thể chậm trễ với việc chấn chỉnh nghiêm túc với thực trạng y đức của một bộ phận cán bộ y tế không làm việc vì sức khỏe cộng đồng. Toàn xã hội cần đấu tranh mạnh mẽ hơn với những con người cố tình làm ô uế ngành y đó.
28/10/2013 18:36
Tiêu điểm