Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 PGS.TS Nguyễn Kim Sơn

PV: Được biết, trong nhiều năm qua, ĐHQGHN đã chuẩn bị cho việc đổi mới tuyển sinh cho riêng mình, ông có thể chia sẻ về điều này?

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn: ĐHQGHN đang xây dựng đề án đổi mới tuyển sinh cả ở bậc đại học và sau đại học. Trong đó, dự kiến năm 2014 sẽ thực hiện thí điểm phương thức tuyển sinh mới theo hình thức đánh giá năng lực  ở một vài chương trình. Với hình thức tuyển sinh mới, thí sinh sẽ làm bài thi đánh giá năng lực tổng hợp với 10 năng lực cốt lõi như ngôn ngữ, khoa học tự nghiên, xã hội… thời gian làm bài khoảng từ 4 - 4,5 giờ. 

Năm 2014, bài thi đánh giá năng lực tổng hợp được sử dụng để chọn sinh viên cho một số chương trình đào tạo bậc đại học đặc biệt như chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế... và tuyển học viên cho một số chuyên ngành đào tạo bậc thạc sĩ như Biến đổi khí hậu; Môi trường trong phát triển bền vững; Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp… Phấn đấu đến năm 2015, ĐHQGHN sẽ áp dụng phương thức tuyển sinh mới cho nhiều chương trình đào tạo.

PV: Hàng năm, ĐHQGHN có thực hiện việc ghi nhận các phản hồi của sinh viên, tỷ lệ bao nhiêu phần trăm sinh viên ra trường có việc làm, thưa ông?

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn: Hàng năm, ĐHQGHN chỉ tuyển khoảng 5.500 sinh viên cho hơn 100 ngành đào tạo bậc cử nhân. Số lượng sinh viên tốt nghiệp từng ngành không lớn, chất lượng đào tạo tốt do vậy việc làm sau khi ra trường không phải là vấn đề lớn đối với sinh viên của ĐHQGHN.

Hiện nay sinh viên của ĐHQGHN sau kết thúc bất kỳ môn học nào cũng có đánh giá thông tin phản hồi của sinh viên về ngành học, về công tác tổ chức đào tạo, phương pháp giảng dạy… đây là một yêu cầu bắt buộc, sinh viên ra trường đều có phiếu đánh giá về khóa học, về nhà trường. Tổng số sinh viên ra trường có việc làm ngay trong năm đầu tiên chiếm trên 90 %.

PV: Xin cảm ơn ông!

Nghị định số 186/2013/NĐ-CP về Đại học Quốc gia vừa được Chính phủ ban hành, thay thế cho Nghị định cũ đã hoàn thành sứ mệnh tròn 20 năm, cụ thể hóa một bước thực hiện Luật Giáo dục Đại học, tiếp tục khẳng định vai trò của Đại học Quốc gia Hà Nội trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Nghị định 186/2013/NĐ-CP đã tạo điều kiện cho ĐHQGHN được tự chủ cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính đặc thù. Đó là nguồn cổ vũ và động lực to lớn đối với các thế hệ thầy và trò ĐHQGHN.

Theo đó, ĐHQGHN là trường có mô hình đại học biểu tượng hàng đầu, được tổ chức theo hai cấp: Cấp thứ nhất là ĐHQG HN và cấp thứ 2 là các trường đại học thành viên và các viện nghiên cứu.

Hiện nay, trong ĐHQGHN có 28 đầu mối đơn vị, trong đó có 6 trường đại học thành viên, các viện nghiên cứu và các khoa trực thuộc. Vai trò của ĐHQGHN có tính chất điều phối, kết nối để làm sao phát huy được tính chất đa ngành, đa lĩnh vực trong ĐHQGHN (6 trường đại học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau). Các trường thành viên của ĐHQGHN có quyền tự chủ không thua kém các trường bên ngoài. Ngoài ra còn hưởng cơ chế đặc biệt của ĐHQGHN vì làm việc đầu mối trực tiếp với các bộ nên có những ưu thế riêng. ĐHQGHN có 1 cơ chế tài chính riêng biệt.

Hồng Quyên
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tiêu điểm