Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
Gia Thành
Thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân mới kéo kinh tế đi lên được, chứ không phải mấy ông doanh nghiệp nhà nước nợ xấu hàng chục ngàn tỷ. Nhận xét quá đúng
05/12/2013 09:38

INFOGRAPHICS