Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
Anh Hải
Không có số liệu thống kê chính xác thì sẽ không đánh giá được tình trạng thật sự của nền kinh tế, từ đó không đưa ra được giải pháp nào hiệu quả thực sự. Nói chung còn rất nan giải, Việt Nam ơi!
12/12/2013 14:43
Tiêu điểm