Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
Nguyễn Văn Kiêm - Thanh Hoá
Các ngành chức năng, chuyên môn cần tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, không phải sau khi tai nạn xảy ra mới tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống cầu treo mà phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên(Phải kiểm tra hệ thống cầu treo trên địa bàn cả nước). Điều này mới có thể giảm thiểu đến mức tối đa tai nạn giao thông xảy ra, đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người.
27/02/2014 15:22

INFOGRAPHICS