Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
Lương Quang Trung
Sĩ quan quân đội làm việc trong doanh nghiệp quân đội nhưng chuẩn bị cổ phần hoá theo hướng thoái vốn nhà nước thì sĩ quan đi đâu? Sau khi cổ phần hóa, bộ máy lãnh đạo cũ là sĩ quan quân đội có được làm lãnh đạo của cty cổ phần nữa hay không? hay là phải bỏ hết quân hàm mới được làm?
24/04/2014 22:23