Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
Vinh
Nợ công chỉ giảm khi người đứng đầu tỉnh , bộ ngành và Hội đồng nhân dân tỉnh tự cân đối được nguồn thu chi của mình, còn như hiện nay các tỉnh cố gắng xin Trung ương được nhiều hay phải nộp Trung ương ít ... thì nợ công khó giảm. Do vậy giải pháp giảm nợ công phải được giải quyết từ gốc, chứ còn một mình Bộ Tài chính không thể xoay chuyển hết được đâu!!!
17/06/2014 15:07