Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
Khánh Linh
Từ 2015, thực hiện tự chủ toàn diện với đơn vị sự nghiệp công - Đây thực sự là khâu đột phá vào thành trì của thói trì trệ và quan liêu trong các đơn vị công ích. Để nâng cao chất lượng dịch vụ công thì trước tiên phải xóa bỏ bao cấp tràn lan với các đơn vị sự nghiệp, không thể nâng cao chất lượng dịch vụ công bằng bầu sữa ngân sách nhà nước. Chắc rằng với cơ chế xóa bỏ bao cấp thì chúng ta hoàn toàn có hi vọng chất lượng dịch vụ y tế, GD-ĐT... ở Việt Nam sẽ không thua kém với bất kỳ một nước nào trong khu vực ASEAN.
11/08/2014 17:48
Tiêu điểm