Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
Thanh Lê
Vấn đề quản lý nhà nước về giáo dục ở Vn còn nhiều bất cập ở tầm vĩ mô của các bác ở Chính Phủ Tôi có mấy ý kiến sau: 1). Sao không thấy Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Bộ Lao động cho ý kiến. Người đứng đầu 2 Bộ này phải cho ý kiến "Nếu đứa con nghề nghiệp" về với Giáo dục thì như thế nào, nếu nó ở lại Bộ Lao động thì sao? Người đứng đầu 2 Bộ này phải có trách nhiệm rõ ràng. Chứ Đại biểu QH đánh giá theo cảm tính vì ko đa số có chuyên môn, họ nhấn nút xong là đi về chứ đâu chịu trách nhiệm với công việc của 2 Bộ này và với "đứa con nghề nghiệp" 2).Vấn đề ở đây ko phải là Bộ nào quản lý mà là phải giao đúng chức năng của nó để thống nhất quyền điều tiết và phân luồng nguồn nhân lực. 3). Lịch sử dạy nghề đã từng thuộc về Bộ Giáo dục; rồi Chính Phủ sau đó là Bộ Lao động. Nếu nói dạy nghề thuộc Bộ Lao động phát triển hơn về quy mô, đầu tư thì ko hoàn toàn đúng. Vì nó phụ thuộc vào Chính sách PT kinh tế xã hội và nguồn nhân lực từng giai đoạn mà Chính phủ đầu tư. 3) Hiện nay dạy nghề chỉ đang là bề nỗi đạt mục tiêu đầu tư, nhưng chưa mang lại hiệu quả. Thiết bị được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đang nằm yên trong xưởng ở các trường nghề trên toàn quốc(cần lập đoàn kiểm tra độc lập xác minh). Phải tổ chức Hội nghị về QLNN về giáo dục nghề nghiệp(thành phần các nhà khoa học về quản lý giáo dục; các nhà quản lý nhà nước chuyên môn liên quan) 4). Theo tôi nên Giao Bộ Giáo dục quản lý vì các lý do sau: - Thống nhất về Luật giáo dục, phù hợp với các nước trên thế giới. - Nếu Bộ Giáo dục quản lý sẽ quy định tỷ lệ và học nghề theo 30% đại học;70% học nghề(giáo dục nghề nghiệp). - Thống nhất quản lý khung trình độ quốc gia về nguồn nhân lực - Trách chồng chéo về QL NN về giáo dục - Tiết kiệm chi phí cho Bộ máy quản lý -Điều tiết được việc phân luồng học sinh sau THCS; việc này Bộ Lao động ko thể làm được. Về phía Bộ Lao động chỉ thực hiện: Dự báo cung -cầu nguồn nhân lực;Tư vấn việc làm sau đào tạo; đánh giá chất lượng nguồn nhân lực; Thực hiện chính sách về nguồn nhân lực...Tham gia xây dựng chương trình đào tạo; các đề án đầu tư trang thiết bị dạy nghề theo nhu cầu dạy nghề.
10/11/2014 00:50