Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (2)
nguyễn Minh Thọ
Cần nhấn mạnh năng lực người làm kế toán, ràng buộc về chuẩn mưc, kỹ năng làm kế toán, thay vào bằng cấp như đại học, cao đẳng, trung cấp. Người làm kế toán khi năng lực của họ không đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng họ sẽ đi học. xem nặng bằng cấp sẽ nảy sinh tiêu cực bằng giả, mua bằng. DN chúng tôi chỉ cần người làm được kế toán chấp hành không vi phạm pháp luật. tuyển sv đại học không bằng sv trung cấp có năng lực!
16/06/2015 16:19
Huỳnh Phước Lợi
- Theo tôi không nên bắt buộc công ty tnhh kinh doanh dịch vụ kế toán phải có vốn pháp định mà nên quy định doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. - Về xử lý vi phạm hiện tại có một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nhưng không đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật (kinh doanh trái phép) vì vậy luật cũng nên đưa ra hình thức xử lý để đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán cũng như doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán.
10/07/2015 17:41
Tiêu điểm