Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

Ngoài các nhiệm vụ nêu cụ thể như: Tập trung thông tin tuyên truyền về các giải pháp đồng bộ thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả; Về đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Việc tổ chức, thực hiện các Luật mới được ban hành; Cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ; Kết quả thực hiện xây dựng, hoàn thiện cơ chế tài chính gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nợ công…, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những nhiệm vụ mới, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động đề xuất, báo cáo Bộ triển khai thực hiện.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng tuần, hàng tháng, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện đề xuất các vấn đề “nóng”, các vấn đề dư luận quan tâm để tổ chức họp báo, thông tin sâu rộng tới người dân, các cấp, các ngành nhằm phản ánh một cách khách quan, chân thực nhất tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách của ngành Tài chính.

Đây chính là nét mới trong công tác tuyên truyền của ngành năm 2015, thể hiện sự chủ động, cởi mở về cung cấp thông tin với các cơ quan thông tấn báo chí cũng như toàn xã hội của ngành Tài chính.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, định kỳ như chương trình “Dân hỏi- Bộ trưởng trả lời”; và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính hoặc đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cũng thường xuyên tham gia tọa đàm, trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam báo  Nhân dân…, và báo ngành là Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Tài chính…

Nhờ đó, các cơ quan báo chí đã kịp thời bám sát thông tin, tuyên truyền về các chính sách tài chính, công tác điều hành chính sách tài khóa của Chính phủ, cũng như quá trình điều hành, thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tài chính, để độc giả hiểu rõ hơn chính sách, pháp luật về tài chính, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đặc biệt là những chính sách liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

TBTCVN: Bộ trưởng đánh giá như thế nào đối với việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ báo chí ngành Tài chính thời gian qua. Mong muốn của Bộ trưởng trong thời gian tới đối với hoạt động của báo ngành là gì, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Tôi đánh giá cao những tiến bộ trong đổi mới nội dung và hình thức của đội ngũ báo chí ngành Tài chính thời gian qua. Nhờ vậy, chất lượng thông tin trên báo chí của ngành Tài chính ngày càng phong phú, đa dạng, bám sát hơn các hoạt động kinh tế - tài chính của đất nước, lĩnh vực nghiệp vụ của các đơn vị trong toàn ngành.

Các cơ quan báo chí cũng làm tốt vai trò phản biện, diễn đàn trao đổi và định hướng dư luận xã hội trong quá trình thực thi nhiệm vụ tài chính - ngân sách. Nhiều tác phẩm báo chí của phóng viên trong ngành có chất lượng cao, thể hiện sự trưởng thành về tay nghề, về sự tìm tòi những phương pháp thể hiện mới, sự nhanh nhạy về thông tin, gắn liền với đó là sự vững vàng, nhạy bén trong chuyên môn và nhận thức chính trị…

Trong thời gian tới đề nghị các cơ quan báo chí ngành Tài chính tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; không chỉ là một kênh thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính, mà còn phải là “cầu nối” với các cơ quan báo chí bên ngoài để thực hiện cho tốt mục tiêu tuyên truyền; đồng thời chủ động, sáng tạo hơn nữa trong công tác thông tin tuyên truyền, đóng góp tích cực vào định hướng dư luận, tăng cường niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân đối với các chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung, chính sách tài chính và điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính nói riêng.

TBTCVN: Nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Bộ trưởng có điều gì muốn chia sẻ với đội ngũ báo chí ngành Tài chính và với những cơ quan báo chí đã và vẫn đang tiếp tục hợp tác tuyên truyền các lĩnh vực của ngành Tài chính?

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi chân thành cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành, và các đồng chí phóng viên trong thời gian qua đã luôn theo sát, kịp thời thông tin phân tích, đánh giá nhiều chiều về các cơ chế chính sách tài chính cũng như hoạt động của ngành Tài chính, chuyển tải thông tin, tuyên truyền chính sách đi vào cuộc sống; đồng thời đã kịp thời phát hiện, phản hồi các hạn chế, vướng mắc của cơ chế, chính sách cũng như trong các mặt hoạt động của ngành Tài chính để giúp Bộ Tài chính hoàn thiện bổ sung cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn, kịp thời khắc phục các hạn chế, thiếu sót phát sinh trong quản lý điều hành.

Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan thông tấn báo chí, góp phần giúp ngành Tài chính hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2015 và các năm tiếp theo.

TBTCVN: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Huyền Trang (thực hiện)
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):

INFOGRAPHICS