Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
Tuan Quang
Ngành Thống kê trước ở VPCP giờ dưới quản lý BKHĐT đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên năng lực ngành còn quá yếu kém. Đặc biệt là số liệu địa phương. Nếu không để cơ quan cấp Bộ thì đặt ở đâu?
30/06/2015 18:23