Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin đấu thầu
VIMICO chào giá
(TBTCO) - Tổng công ty Khoáng sản - TKV (VIMICO) tổ chức phiên chào giá mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho Nhà máy Tuyển khoáng thuộc Dự án khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ - tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai vào hồi 10h00 ngày 26 tháng 02 năm 2018.

Xem theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.