Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin đấu thầu
(TBTCO) - Thời báo Tài chính Việt Nam đã đăng tải Thông báo mời thầu in báo trên Báo Đấu thầu số 136 ngày 21/7/2016, với thời điểm đóng thầu là 08 giờ 00, ngày 9/8/2016 và thời điểm mở thầu: 08 giờ 15 phút, ngày 9/8/2016. Nay Thời báo Tài chính Việt Nam thông báo gia hạn với nội dung như sau:

Xem theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.