Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
Mai Văn Nam
Công ty chúng tôi đang hoạt động dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cơ điện. Khách hàng đang yêu cầu có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ bảo hiểm phải được xếp hạng A.M Best ít nhất là A-/VII. Vậy chúng tôi đang hiểu A.M Best là chứng nhận của tổ chức A.M Best còn lại chỉ số A-/VII chúng tôi chưa hiểu như thế nào. Được biết Quý cong ty là đơn vị DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM có chứng nhận này. Vì vậy, Chúng tôi mong muốn quý đơn vị giải thích và cho chúng tôi biết mức phí bảo hiểm nghề nghiệp (nếu có) để chúng tôi nghiên cứu, thương thảo với khách hàng. Thông tin xin liên hệ qua địa chỉ mail nêu trên và/hoặc số điện thoại 0985998989 Trân trọn cảm ơn!
01/12/2013 15:53