Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Ảnh minh họa

Căn cứ các hướng dẫn tại Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 4/8/2011, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, trường hợp cá nhân có thu nhập từ 2 công ty là Công ty A và Công ty B, tại Công ty A cá nhân làm chính, có hợp đồng lao động dài hạn, có đăng ký mã số thuế và giảm trừ gia cảnh và tại Công ty B cá nhân làm bán thời gian, có ký hợp đồng 6 tháng thì về nguyên tắc:

- Trường hợp cá nhân ký hợp đồng 6 tháng với Công ty B là hợp đồng dịch vụ, thì Công ty B phải khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả thu nhập từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả hoặc tổng giá trị hoa hồng, tiền công dịch vụ và từ ngày 11/9/2011 Công ty B phải khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả thu nhập từ 1.000.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả hoặc tổng giá trị hoa hồng, tiền công dịch vụ.

- Trường hợp cá nhân ký hợp đồng 6 tháng với Công ty B là hợp đồng lao động thời vụ thì Công ty B thực hiện tạm khấu trừ thuế TNCN theo Biểu lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng.

Cuối năm, sau khi tổng hợp thu nhập và số thuế đã khấu trừ từ 2 công ty, nếu cá nhân thuộc diện phải quyết toán thuế thì làm hồ sơ quyết toán thuế gồm: Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09C/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính; Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm gửi cơ quan thuế./.

Đ.T (Theo chinhphu.vn)
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tiêu điểm